U bent hierGeschiedenis

Geschiedenis


1920
De scoutsgroep van de parochie Sint-Benedictus werd opgericht in 1920, maar 18 jaar later, in 1938 werd de scoutsgroep al terug opgedoekt.

1956
In 1956 werd door Piet Van Lint, in opdracht van de parochie, een VVKS-groep gesticht. Begonnen met de Welpen o.l.v. Chr. Smet, zag de 98e Sint-Benediktus zich reeds twee jaar later verrijkt met een (jong)verkenners-tak, waarover H. Goossens en Dirk Sauer de verantwoordelijkheid droegen. Nog 2 jaar later, in 1960 werd de dienst kapoentjes opgericht.

1961
In november 1961 vierde den 98 hun eerste lustrumviering. Dit ging door onder het motto 5-3-1. Immers de welpen werden 5 jaar geleden gesticht, de verkenners 3 jaar en de kapoentjes 1 jaar geleden. De (jong)verkennerstak werd gesplitst in twee aparte takken, de jongverkenners en de verkenners.

1965
In 1965 verscheen het eerste groepsblad. Dit was 'galm 98' van november en december.
Het volgende stond in de eerste editie van galm 98: 'Het is geen mededelingsblad, het is geen krant, het is een contactblad tussen ouders, leiding, vrienden, kennissen en wij zullen steeds voor zorgen dat er voldoende ruimte is voor suggesties, bemerkingen, vragen van en voor iedereen.'
Galm werd ook van het begin gesponsord door de Mortselse winkel- en magazijnhouders.

1966

In het najaar van 1966 vierde de scouts gedurende een heel weekend zijn 10 jarig bestaan. Dit ging gepaard met zaterdag een filmnamiddag en een geanimeerd bal en zondag een Eucharistieviering en nog meer feestgespuis.

1967
Vanaf 1967 begon de eerste samenwerking tussen de jongensgroep 98 Sint-Benediktus en de meisjesgroep 43 Sint-Kristina. Zo was de galm van maart en april het eerste gezamenlijk groepsblad.

1969
De scouts- (98) en gidsen(43) leiding besloot om de kapoenentak ook voor meisjes open te stellen. De meisjeskapoenen zullen daarna overgaan naar de kaboutertak. Ook vanaf dit jaar hielden de gidsen en verkenners af en toe gemende vergaderingen.

1970
Het nieuwe lokaal in de Jacob Van Artelveldestraat werd in 1970 in gebruik genomen, naast het lepelhoflokaal. Het lokaal in de Jacob Van Arteveldestraat moest wel gedeeld worden met de Chiro en de KSA. Het gedeelte van de scouts bevatte 4 ruimtes.

1971
Het secretariaat van de den 98 en den 43 werd in 1971 gemeenschappelijk.
Ook vanaf dat jaar starten de jins met een gemengde werking (weliswaar samen met de jins van Hove, omdat den 98 en den 43 slechts 4 jins hadden.)

1972
In 1972 wordt de eerste gemengde groepsraad gehouden. Er werd toen beslist om voortaan alles met de leiding samen te doen. Tijdens het planningsweekend werd uiteindelijk de aanloop tot gemende werking genomen: Ze willen in 1974 met een volledig gemengde werking starten, ondertussen zullen de takken steeds meer gemengd werken.

1973
Vanaf dit jaar werd het materiaal gemeenschappelijk.

1974
In maart starten de welpen met een gemengde werking. Deze plotse start leek toch geen problemen mee te brengen.
In september werd de grote stap gezet: alle takken werken gemengd. De naam werd toen veranderd in gisco 43-98.

1976
Doordat de takken te groot werden, tot 60 leden zelfs, werd beslist om de welpen- en de jogitak te splitsen in 2 welpen- en 2 jogitakken.
In 1976 vierde gisco 43-98 zijn 20 jarig bestaan.

1982
Na lang zoeken naar een nieuw lokaal werd in 1982 beslist om het bestaande lokaal in de Van Dijckstraat te gebruiken naast het lokaal in de Van Arteveldestraat.

1995
In september 1995 vonden de eerste editie van de ontmoetingsfeesten plaats.

1996
In februari 1996 veranderde het boekje van naam. Zo heette het niet meer groepsblad, maar De Stafkaart.
Vanaf september 1996 werd het lokaal in de Van Arteveldestraat uitgebreid met 2 ruimtes. Dit omdat de Chiro wegtrok uit deze lokalen. In ruil moest de scouts wel het lokaal in de Van Dijckstraat afstaan.

1998
Vanaf september 1998 ontstond een nieuwe tak, dit omdat de welpen- en jogitak te groot werden. Deze nieuwe tak heette wolven en komt overeen met de laatstejaars welpen en eerstejaars jogi's.

2000
In september 2000 gaat scouts 43 voor de eerste keer online.

2003
De jaarlijkse ontmoetingsfeesten verhuisden van de tent achter de sporthal naar de hanger in het fort. Hiermee was de tentfuif niet meer en werd fort fiesta geboren..

2006
Voor de eerste keer gaan alle takken samen op groepskamp. Het kamp in thema "De wereld" had plaats op het militair domein van Tielen.
Naast het groepskamp was 2006 ook een erg speciaal jaar, omdat scouts Sint-Benedictus 50 jaar bestaat sinds zijn oprichting in 1956. Op 21 oktober werd dit feestelijk gevierd in het lokaal. Leiding en oud-leiding bekeken foto's en films van de voorbije 50 jaar. Zelfs de eerste groepsleider was erbij.

2011
Na een lange tijd dromen, sparen en voorbereiden is het eindelijk zover.  Tijdens het openingsweekend van het scoutsjaar 2010-2011 werd ons nieuwe lokaal geopend en in gebruik genomen.  Dit ging gepaard met een groots opgezette openingsreceptie waar zowel leden, oudleden, leiding, oudleiding, sympathisanten, ouders en stads afgevaardigden aanwezig waren.  Vanaf nu kunnen we onze vergaderingen terug laten doorgaan in een schoon en splinternieuw lokaal.